Natuurboerderij

Natuurboerderij

Arie van Oosterom heeft ongeveer 50 hectare aan eigendom en pacht daarnaast 30 á 40 hectare van Staatsbosbeheer in Woerdense Verlaat en Wilnis. In 2015 is hij overgegaan van een melkveeboerderij naar een natuurboerderij. In het geval van Arie is het een weidevogelbedrijf geworden. Hij heeft als doel de weidevogelstand in het gebied te verhogen.

““Mijn hele melkveebedrijf staat in het teken van de natuur om de weidevogelstand tot dienst te zijn” ”

Arie van Oosterom

Natuurinclusieve maatregelen

Het bedrijf is zo ingedeeld dat hij ten behoeven van de weidevogels een aantal plas-dras percelen heeft. Er wordt later gemaaid en in verschillende hoogtes, zodat de weidevogels de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Dankzij de potstal, die in 2015 is gebouwd voor het jongvee en de droge koeien, heeft hij meer vaste mest om de weidevogelstand te stimuleren.