Powered by

Kruidenrijk grasland

Verbetert de biodiversiteit en diergezondheid
Interesse? Neem contact met ons op

Veel graslanden worden tegenwoordig gedomineerd door Engels raaigras, wat weliswaar goede kwaliteit melk oplevert, maar waar men ook steeds meer de nadelen van gaat inzien. Monotone Engelse raaigrasweiden vormen woestijnen voor zowel ondergrondse als bovengrondse biodiversiteit en vormen een zeer eenzijdig dieet voor vee. Kruidenrijke graslanden zijn een simpele maatregel om zowel de diergezondheid als de natuur een boost te geven.  

De diverse samenstelling van kruidenrijke graslanden zorgt ervoor dat het vee een betere samenstelling aan mineralen en sporenelementen binnenkrijgt tijdens de weidegang. Er hoeven dan minder supplementen en medicijnen aan het ruwvoer toegevoegd te worden. Bovendien kan het kruidenrijk grasland ook gehooid worden en vormt dan een voedzame ruwvoer bron. Laat u wel goed adviseren over soorten die hier wel of niet geschikt voor zijn. 

Naast de gezondheidsvoordelen die kruiden in het grasland kunnen opleveren, zijn er ook grote voordelen voor de bodem en de ondergrondse biodiversiteit. Door de diversiteit aan planten ontstaat er een veelzijdiger structuur in de bodem, die de bodem versterkt. Bovendien wordt het grasland door de grotere diversiteit beter bestand tegen droge perioden of perioden van veel regenval, doordat de verschillende soorten op verschillende omstandigheden zijn aangepast. Dit geldt ook voor de efficiëntie van nutriëntopname, doordat sommige soorten dieper wortelen dan andere. Hierdoor kunnen zowel dieperliggende als meer oppervlakkige nutriënten benut worden. Bovendien kunnen stikstofbindende soorten, zoals klaver, bijdragen aan nutriëntopbouw in de bodem. Door de diversiteit aan soorten, wordt ook het bodemleven meer divers. Al met al ontstaat er een veel robuuster systeem.  

Niet alleen de ondergrondse biodiversiteit krijgt een boost, ook de bovengrondse flora en fauna krijgt veel meer kans. Door de diversiteit aan kruiden en grassen, wordt een verscheidenheid aan insecten aangetrokken die weer een belangrijke voedselbron vormen voor weidevogels. Met name de kuikens hebben veel meer kans om te overleven in een kruidenrijk grasland dan in een eenzijdig grasland. Een aangepast maaibeleid is dan natuurlijk ook van belang. 

De precieze samenstelling van kruidenrijke graslanden hangt af van het doel dat u erop nahoudt. Veel succesvol gebruikte mengsels bevatten onder andere verschillende grassoorten (kamgras, beemdgras en zwenkgras), kruiden (pinksterbloemen, boterbloemen en weegbree) en verschillende klaversoorten. In onderstaande links vindt u meer informatie over kruidenmengsels voor verschillende doeleinden. Het is belangrijk om u goed te laten adviseren over de optimale samenstelling voor de gezondheid van uw vee.  

Aan de slag & meer informatie  

Meer informatie over samenstelling, beheer en omgevings- en gezondheidseffecten van kruidenrijke graslanden is te vinden in een rapport van de Universiteit van Wageningen. Het Louis Bolk Instituut heeft een nuttig artikel over de functionaliteit van kruiden in grasland.

Advies over beheer, zaaien en de samenstelling van kruidenmengsels voor weidevogelbeheer is te vinden in dit rapport van het Louis Bolk Instituut.

Voor het aanschaffen van gras-kruidenmengsels voor verschillende typen grond en vee kunt u onder meer terecht bij Pure Graze. Hier kunt u ook terecht voor advies. 

Meer informatie over gezondheidseffecten van kruiden voor vee is te vinden op de website van de Nederlandse vereniging voor fytotherapie.

Subsidies 

Voor het nemen van deze maatregel kan een pakket worden afgesloten bij de meeste agrarische collectieven. Zie H5, pagina 17 van Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer

Vaak wordt een koppeling gemaakt met weidevogelbeheer. Zie ook het landbouwportaal over duurzame landbouw in Noord-Holland.

Contactpersonen 

LTO Noord

Water, Land en Dijken

Uitgelichte initiatieven