Powered by

Schapenhouderij Truipoppe

Schapenhouderij Truipoppe fokt en vermarkt fokschapen

Goede groei door uitstekende gras-kruiden begrazing

Schapenhouderij Truipoppe
Truipoppe fokt en vermarkt Swifter stamboek fokschapen

De schapen van Truipoppe worden geweid in het prachtige veenweidegebied De Eilandspolder.

Naast schapen bestaat de vee uit talrijke beschermde weidevogels zoals de grutto. Samen met Staatsbosbeheer verzorgen ze voor de weidevogels een gunstige habitat. Dit betekent dat de fokschapen zich ook onder hardere omstandigheden moeten handhaven.

De lammeren groeien volledig zonder krachtvoer op. Doel is de input aan voer zo laag mogelijk te houden ( minder dan 5%). De goede groei komt dan volledig door een uitstekende gras-kruiden begrazing.

Maatregelen

Verantwoorde stikstofuitstoot, beperking middels nb-vergunning
Erfinrichting natuurvriendelijk en regiospecifiek
Hoog slootwaterpeil van -0,25 tot -0,50
Extensieve veebezetting
Begrazing door schapen, waar nodig van rietopslag

Voordelen

Lage dierproductie (betere weerbaarheid dier)
Meer biodiversiteit (insecten, bodemleven, zoogdieren, watervogels)
Predatie beperking