Powered by

Melkveebedrijf Hillekens Hoeve

Hillekens Hoeve werkt samen met een biologisch akkerbouwer om mest en grasklaver uit te wisselen.

Biologisch melkveebedrijf met 95 melkkoeien en 40 stuks jongvee
We hebben bewust gekozen om gezond voedsel met toegevoegde waarde te produceren

Jack en Annelies Verhulst zijn eigenaar van het biologisch melkveebedrijf Hillekens Hoeve. Het bedrijf bevindt zich in de Hillekense Polder, die is gelegen in het westelijk buitengebied van Etten-Leur. Het melkveebedrijf, dat officieel biologisch gecertificeerd is, heeft zo’n 95 melkkoeien en 40 stuks jongvee. Ze zijn al sinds 2007 bezig met het inkruisen van diverse rassen, zoals Montbéliarde, Brown Swiss, Zweeds Roodbont en Jersey. Sinds 2013 zijn ze echter specifiek bezig met het inkruisen van Fleckvieh-koeien. Dit zijn robuuste dubbeldoeldieren (melk- en vleesproductie), die A2A2-melk produceren. Dat is melk dat voor mensen met een koemelkallergie goed verteerbaar is. Onlangs heeft het bedrijf ook een melktap geplaatst voor directe verkoop. Sinds eind 2017 zijn alle koeien en dus ook alle melk A2A2-gecertificeerd.

 

Grasklaver

Het bedrijf heeft een huiskavel van 49 hectare en 10 hectare pachtgrond. Al het land is grasland en 1 hectare is baktarwe. Daarnaast beheren ze 2 hectare natuur- en landschapselementen die ze grotendeels zelf hebben aangelegd. Hillekens Hoeve werkt samen met een biologisch akkerbouwer 10 km verderop om mest en grasklaver (20 hectare) uit te wisselen. Zij beheren 16 hectare kruidenrijk grasland van Brabants Landschap nabij het natuurgebied de Pannenhoef.

 

 Natuurinclusieve maatregelen:

 

Gezond voedsel met toegevoegde waarde

Jack Verhulst: “De natuur hebben we tegelijk met de nieuwvestiging van onze boerderij in 2006 aangelegd. Dit hebben we heel ideëel gedaan, want na 15 jaar zoeken, was het ons heel wat waard om onze toekomst op deze plek voort te kunnen zetten en hebben we wat teruggegeven aan de omgeving wat voor ons veel waarde heeft: natuur. Wij hebben bewust gekozen om niet mee te blijven doen aan de ratrace to the bottom, maar gezond voedsel met toegevoegde waarde te produceren. Voor ons is dat biologisch geworden. En na 7 generaties boeren, weet ik hoe belangrijk het is om heel goed met de bodem om te gaan. Deze is letterlijk ons kapitaal!”